Batteriøya, 2018
Foto: Alessandra Langum

Om Svelvik musikkorps

Historie
Svelvik Musikkorps ble stiftet 22. september 1925. Gartner Oskar Nilsen var første formann, og buntmaker Einar Johannessen var instruktør og korpsets første dirigent. Medlemstallet svingte mellom 10-15 medlemmer den første tiden. Markeder, basarer og dans var inntektskildene i starten, og det var slett ikke alltid dette førte til overskudd. Senere ble det skrevet flere revyer, bl.a. av Gunnar Due Andresen, noe som innbragte kjærkomne penger. 


Svelvikdagene
I 1957 arrangerte korpset de første Svelvikdagene - et kjempearrangement. Vi arrangerer fortsatt den populære folkefesten i august hvert år. Se www.svelvikdagene.no for mer info.


Korpset i dag
Korpset har markert seg positivt både i inn- og utland, og Svelviks vennskapsbyer, Nådendal i Finland, Vadstena i Sverige og Bogense i Danmark, har vært reisemål for korpset. Lüneburg i Tyskland har vært korpsets reisemål mange ganger.
Mange i Svelvik forbinder nok korpset med drill. Vi har drevet med dette siden 1991, og har vært med i ulike Tatoos i både inn- og utland. Fine plasseringer i marsj-show/drill-konkurranser på Hamar har det også blitt. I dag blir det ikke lagt så stor vekt på drill, men muligheten er tilstede for at dette kan bli tatt frem ved senere anledninger.


SMK har øvelse hver mandag klokken 19.00 - 21.30 på Svelvik Samfunnshus.
Søk
Driftes av Styreportalen AS