Styret i SMK

Ann Christin Holtan
Leder SMK
Epost:
Bjørg Skår
Nestleder
Epost:

Tlf: 93 63 41 08
Rune Svåsand
Musikalsk leder
Epost:
rune.svasand@ebnett.no

Tlf: 93 46 11 58
Agnes Gombos
Sekretær
Epost:
agnes@gombos.no

Tlf: 90 68 68 45
Arve Fjellner
Styremedlem
Epost:
leder@svelvikdagene.com

Tlf: 97 02 73 46
Knut Johansen
Materialforvalter
Epost:
elanymai@yahoo.com

Tlf: 46 24 66 54
Søk
Driftes av Styreportalen AS